ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษา เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ระหว่างลูกค้าและธุรกิจจีน

บริการของเรา

ทำสัญญาซื้อขาย

สร้างเงื่อนไขในสัญญา

เจรจาต่อรอง

วิธีการขนส่งทั้งในและนอกประเทศ

รวบรวมสินค้าขึ้นตู้ในประเทศจีน

เดินพิธีศุลกากร

การจัดการขนส่งในไทย

ให้คำแนะนำในข้อควรระมัดระวังต่างๆ

เราพร้อมที่จะก้าวไปกับคุณ