บริการนำเข้าสินค้าจากจีน

บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ส่งสินค้าจากจีนมาไทย โดยทีมงานมืออาชีพ

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ BKT

ให้บริการนำเข้าแบบครบวงจร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของลูกค้าทางด้านเอกสาร พิธีการศุลกากร เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของต้นทุนค่าขนส่ง และยังรับจัดการงานด้านเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในพิธีการศุลกากร 

การนำเข้า

นำเข้าทางเรือ

เหมาะสำหรับการนำเข้าสินค้าจำนวนมาก

นำเข้าทางรถ

นำเข้าสินค้าจำนวนไม่มากในเวลาอันรวดเร็ว

อัตรานำเข้าคิดตามน้ำหนัก

ประเภท สินค้าทั่วไป
ทางรถ เริ่มต้นที่ 35 บาท / กก.
ทางเรือ 30 บาท / กก.

อัตรานำเข้าคิดตามปริมาตร (CBM)

ประเภท สินค้าทั่วไป
ทางรถ 6,800 บาท / คิว
ทางเรือ 4,800 บาท / คิว

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน

  1. ตรวจสอบเอกสาร สินค้า และภาษีตาม HS CODE เพื่อให้แน่ใจก่อนนำเข้าสินค้าจริง
  2. ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากร เพื่อดำเนินพิธิการแบบ paperless ตามที่กรมศุลกากรประเทศไทยเป็นผู้กำหนด
  3. ตรวจเอกสาร B/L, Invoice , Packing List, และเอกสารพิเศษอื่นๆ
  4. ดำเนินการขนส่งสินค้า
  5. เคลียร์สินค้าขาเข้าและชำระภาษีอย่างถูกต้อง
  6. นำส่งถึงมือผู้รับ

คำนวนค่าใช้จ่าย

เราช่วยคุณคำนวนค่าใช้จ่ายตลอดกระบวนการ จนกว่าสินค้าเดินทางถึงไทย

ตรวจสอบสินค้า

บริการตรวจสอบสินค้า เพื่อความถูกต้องในการรับสินค้า

พื้นที่จัดเก็บสินค้า

บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า ฝากสินค้า

ขนส่งในประเทศ

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

บริการนำเข้าสินค้า ส่งถึงหน้าโรงงานและประตูบ้าน