บริการอื่นๆ

พาชมแหล่งสินค้าในจีน

พาชมงานแสดงสินค้าอาทิ กวางเจาเทรดแฟร์ ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน และตลาดสินค้า วัสดุ วัตถุดิบต่างๆ พร้อมจัดหาที่พักและการเดินทาง

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การทำธุรกิจในประเทศจีน ไปจนถึงการเตรียมเอกสาร ดำเนินเรื่องต่างๆ

ไม่มีสิ่งที่สนใจ? ถามเลย!

หากยังไม่พบสิ่งที่คุณสนใจ โปรดติดต่อสอบถามเราได้ทันที