บริการจัดหาสินค้าจากจีน

บริการจัดหาสินค้าจากจีน จัดหาวัตถุดิบ สินค้าส่ง ปลีก และอื่นๆอีกมากมาย จากตลาดสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จัดหาสินค้าจากจีนกับ BKT

เรามีช่องทางและวิธีการจัดหาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายรูปแบบ เช่น
  • แหล่งค้าส่งสินค้าต่างๆของประเทศจีน เช่น ตลาดค้าส่งเสื้อผ้า ตลาดค้าส่งของไอที
  • จัดหาแหล่งผลิตสินค้าตามสเปคของลูกค้า ในรูปแบบ OEM
  • รับสั่งสินค้าและประสานงานทุกอย่างจากเว็ปไซต์ต่างๆ ของจีน
  • จัดหาโรงงานที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต่างๆ เพื่อนำไปเป็น Raw material